Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn LIÊN HỆ

Liên hệ

Xin chào ! Nếu bạn có nhu cầu liên hệ để đăng các bài viết giới thiệu ( quảng cáo ) về sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm, hay kiến thức..... về coffee ( barista ), thì hãy gửi bài viết về cho chúng tôi theo địa chỉ: mail :  khanhvu1906@gmail.com Sau 48h kiểm tra các thông tin bài viết không copy (sao chép) ở website khác ( trừ trường hợp bạn là chủ website đó ), không mang tính kích động hay nói xấu đến cá nhân khác, thông tin hoàn toàn chính xác...vv.. Chúng tôi sẽ đăng bài viết đó lên website, và bạn phải có trách nhiệm về nội dung đó. Và điều quan trọng nhất đó là khi các bạn đăng tin trên website là hoàn toàn miễn phí.