Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2018

Cẩm nang cho các bạn trẻ mới đi làm

Khi đi làm, dù các bạn làm thêm hay làm chính thức thì thái độ của các bạn đối với công việc quyết định tương lai của mình. Ai đi làm cũng là để kiếm tiền, nhưng kiếm tiền như thế nào? Bạn có đáng để cho chủ trả lương cao hay không chính là nhìn vào cách bạn làm, nhìn vào thái độ của bạn đối với công việc. Một người làm việc nhiệt tình, không nề hà việc nặng việc nhẹ, ham học hỏi tất nhiên sẽ khác với một người làm việc làng nhàng, làm cho hết giờ để lãnh lương. Cuộc đời của bạn sau này có thành công hay không phụ thuộc vào thái độ làm việc của bạn trong những năm tháng mới bắt đầu đi làm. Đó là thời gian thử thách, thời gian học hỏi và định hình tính cách của bạn. Bạn hãy khẳng định mình đi, ngại gì không kiếm ra tiền. Trong lĩnh vực nhà hàng, tôi có hơn 200 nhân viên, chỉ cần vài lần đi ngang qua nhìn cách họ làm việc tôi xác định ai là người làm việc năng nổ nhiệt tình, cần bồi dưỡng để giữ lâu dài, ai là người chỉ làm cho xong việc để tới tháng lãnh lương. Tôi có những nhân