Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng ba, 2018

THẮNG SỨC Ỳ CỦA BẢN THÂN

Em mới bước chân vào công việc kinh doanh khoảng hơn một năm nên các kinh nghiệm khác chưa thể bằng các anh chị. Em xin viết về vấn đề khởi đầu của việc kinh doanh: đó là bạn phải chiến thắng sức ỳ của bản thân. Lão Tử- triết gia Trung Hoa cổ đại nói: "Cây lớn một ôm bắt đầu từ một mầm nhỏ, đài cao chín tầng bắt đầu từ một sọt đất, hành trình vạn dặm khởi đầu từ một bước chân". Phần lớn các anh chị bước được 1 bước, sẽ bước được bước 2, bước 3... Nhưng có một số đông trong chúng ta có sức ỳ quá lớn, bước chân quá nặng, thậm chí còn không dám bước lên 1 bước. Sức ỳ đến từ tư duy an phận, an toàn, an nhàn, ăn chắc mặc bền, không dám mất gì. Rồi sợ đủ thứ: sợ rủi ro, sợ thất bại, sợ hàng xóm chê cười, sợ vất vả... Tâm lí này rất đúng! Bởi chúng ta được quy định bởi bộ "gen" của tổ tiên một quốc gia nông nghiệp lúa nước phương Đông (tầm nhìn ngắn có tính thời vụ, không thích phiêu lưu, tìm hạnh phúc an vui trong lũy tre làng...). Câu "chiến thắng chính bản