MUỐN KINH DOANH TỬ TẾ PHẢI BIẾT LÀM THƯƠNG HIỆU

Thực ra kinh doanh ngày nay là phải biết làm thương hiệu rồi. Tuy nhiên khi xác định kinh doanh tử tế, nhất định phải biết làm thương hiệu. Gần như không có con đường nào khác.

Tại sao kinh doanh TỬ TẾ cần biết làm THƯƠNG HIỆU?

Không có thương hiệu, khách hàng chỉ mua hàng hóa của bạn vì một lý do duy nhất, GIÁ. Trong thời đại ngày nay, việc copy y chang một sản phẩm từ kiểu dáng đến chất lượng là việc làm không khó. 2 sản phẩm giống nhau, nếu không có thương hiệu, khách hàng sẽ lựa chọn cái rẻ hơn. Và người ta sẽ tìm cách để hạ giá, và không thể có sản phẩm giống như ban đầu mà giá ngày càng rẻ hơn được. Khi đó hoặc là business sẽ chết hoặc là sự TỬ TẾ sẽ chết.

MUỐN KINH DOANH TỬ TẾ PHẢI BIẾT LÀM THƯƠNG HIỆU

Ở một khía cạnh khác, khách hàng hầu như rất khó nhận ra các sản phẩm "không tử tế" chút chút để hạ giá thành sản phẩm. Vì thế, nếu không làm thương hiệu, người kinh doanh tử tế sẽ không chuyển tải được đến khách hàng các giá trị của một sản phẩm tử tế. Và không chuyển tải được các thông tin giúp khách hàng lựa chọn được một sản phẩm tử tế. Và như thế, đừng trách khách hàng tại sao không sử dụng một sản phẩm tử tế!

*****
Kinh doanh không phải là từ thiện. Dẫu cho tử tế đến mức nào, kinh doanh cũng cần lợi nhuận để duy trì và phát triển doanh nghiệp, để tiếp tục sự tử tế. Không có lợi nhuận, sự tử tế cũng nhanh chóng chấm hết.

Kinh doanh đã khó, kinh doanh tử tế lại càng khó hơn. Kinh doanh tử tế không phải chỉ có cái tâm và sự nhiệt huyết. Kinh doanh tử tế cần có những phương pháp, những cách làm đúng. Trong phạm vi bài viết này, đó là PHẢI BIẾT LÀM THƯƠNG HIỆU và MARKETING.

Làm thương hiệu không phải để bán sản phẩm giá cao hơn, làm thương hiệu điều đầu tiên là giúp khách hàng có được nhiều giá trị hơn trong một sản phẩm mà họ bỏ tiền ra mua. Truyền thông thương hiệu vì khách hàng cũng là giúp khách hàng trở thành khách hàng thông thái hơn, để lựa chọn một sản phẩm thực sự có giá trị cho chính họ.

Và vì thế, để giấc mơ kinh doanh tử tế thành hiện thực, cần phải học và biết làm thương hiệu, bạn có đồng ý?

Đọc thêm:  Vai trò của kênh phân phối trong việc triển khai chiến lược xây dựng thương hiệu