Cách viết bản kế hoạch kinh doanh sao cho hiệu quả

Bạn đã viết bản kế hoạch kinh doanh ngắn gọn chưa? Tại sao lại phải viết bản kế hoạch kinh doanh và viết như thế nào?

Cách viết bản kế hoạch kinh doanh sao cho hiệu quả

Trước hết bản kế hoạch kinh doanh sẽ giúp bạn kêu gọi vốn, kêu gọi hợp tác đầu tư hoặc muốn đạt được những mục đích khác hoặc có kết quả tốt hơn trong kinh doanh hoặc thực thi 1 kế hoạch kinh doanh của riêng bạn. Bản kế hoạch kinh doanh sẽ mô tả cái gì sẽ được xây dựng, nó sẽ được làm như thế nào? bởi ai và những kết quả sẽ được đánh giá ra sao. Phải viết thật ngắn gọn. Bản kế hoạch kinh doanh phải cho thấy được TẦM NHÌN- SỨ MỆNH- MỤC TIÊU- CHIẾN LƯỢC- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG.

TẦM NHÌN: Bạn đang gây dựng điều gì? (Mô tả tầm nhìn về hoạt động kinh doanh của bạn chỉ bằng 1 câu thôi nhé)

SỨ MỆNH: Tại sao công việc này tồn tại?( Xác định bạn phục vụ ai và bạn sẽ làm gì để phục vụ họ? chỉ bằng 8 chữ hoặc ít hơn)

MỤC TIÊU: Bạn dự đoán được những kết quả nào?( Xác định được thế nào là thành công. Nó có thể đánh giá, thể hiện bằng biểu đồ và có thể đạt được hay không?)

CHIẾN LƯỢC: Bạn sẽ tổ chức thực hiện công việc này như thế nào?( Xây dựng những chiến lược trọng tâm, định hướng hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp,cty của bạn phát triển trong thời gian từ 3 - 5 năm)

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: Công việc cần làm là gì? ( Xác định và lựa chọn đâu là những việc quan trọng cần phải ưu tiên làm ngay để có thể thực hiện được những chiến lược của bạn đã đề ra, tất cả đều phải có thời gian hoàn thành)
Đó là tóm tắt để giúp bạn có một bản kế hoạch kinh doanh hoàn hảo nếu không mọi việc sẽ rối bù lên nó khiến bận cực kì bận rộn và không thể sáng suốt ra quyết định.
Bạn phải đơn giản hóa khiến những điều phức tạp trở nên đơn giản và sau đó bạn sẽ thực hiện một cách dễ dàng.

Đọc thêm: Vay vốn ngân hàng để khởi nghiệp, dễ hay khó?
loading...