Kiểm soát quy trình kế toán sao biết đúng và đủ?

Bài viết này dành cho các Doanh chủ, doanh nhân mới tham gia hoạt động điều hành, và những ai chưa kiểm soát được hoạt động của kế toán công ty ^^

Doanh chủ, doanh nhân không nhất thiết phải hiểu biết về kế toán, nhưng phải có kiến thức tổng quan về kế toán để biết nhân sự của mình đã làm thực sự đúng và đầy đủ hay chưa, đồng thời kiến thức này giúp việc ra quyết định chính xác hơn.

Kiểm soát quy trình kế toán sao biết đúng và đủ?

Có hai việc mà một CEO cần phải thực hiện được đối với hoạt động kế toán:

1. Nắm được thông tin cơ bản về văn bản luật đang chi phối hoạt động kế toán công ty và các form biểu chính thống công ty phải áp dụng theo các văn bản này. Trong đó có bộ BÁO CÁO TÀI CHÍNH, bộ SỔ và bộ CHỨNG TỪ phải áp dụng. CEO bắt buộc phải biết đọc các báo cáo, đặc biệt BCTC theo form chuẩn này.

+ Hiện tại hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt nam đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC (được sửa đổi bổ sung theo 53/2016/TT-BTC). Các bác cứ mở các văn bản này ra tra cứu form biểu xem kế toán mình làm đúng chưa?

+ Ngoài ra doanh nghiệp vừa và nhỏ được phép áp dụng form cho nhóm DN VVN là thông tư 133/2016/TT-BTC. Bản chất form này tuân thủ mọi quy tắc của TT200, nhưng được rút gọn để phù hợp hơn với quy mô nhỏ. Nhưng để thực sự hiểu bản chất nên nhìn vào form của TT200.

+ Đặc biệt CEO quan tâm tới "Bảng cân đối tài khoản" là bản báo cáo có tính chất tổng quan toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, nó vừa có tính thời điểm đối với tài sản và nguồn vốn, vừa có tính thời kỳ đối với doanh thu và chi phí. Đây là bức tranh toàn cảnh nhất của doanh nghiệp => Duyệt theo hệ thống tài khoản kế toán này, phòng kế toán phải xây dựng tất cả các quy trình kế toán cơ bản phục vụ kiểm soát từng đầu tài khoản một. Làm đủ theo từng đầu này nghĩa là đã làm đủ tất cả các hoạt động phát sinh trong doanh nghiệp. Với định hướng này, CEO sẽ không sợ mình bị bỏ lỡ quy trình hay nội dung kiểm soát nào. Ví dụ: duyệt từ trên xuống dưới chúng ta có một vài quy trình cơ bản:

++ Quy trình thanh toán tiền mặt
++ Quy trình thanh toán tiền gửi ngân hàng
++ Quy trình tạm ứng & thanh toán tạm ứng
++ Quy trình theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán
++ Quy trình nhập xuất tồn NVL, thành phẩm, hàng hóa ...
++ Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản
++ Quy trình quản lý doanh thu, chi phí ...
++ ....

2. Ngoài báo cáo tài chính theo tiêu chuẩn nêu trên, để kiểm soát rủi ro cũng như phân tích hiệu quả chi tiết hơn đến từng gạch đầu dòng, người ta gọi đó là "BÁO CÁO QUẢN TRỊ". Báo cáo quản trị là báo cáo có tính tùy biến cao, không có quy định cụ thể, mà tùy đặc thù của đơn vị,
CEO bắt buộc phải ngồi lại với kế toán mọi ý đồ quản trị, cho đến khi mọi báo cáo quản trị của kế toán phải đạt được các tiêu chí sau:

+ Thể hiện đúng ý chí của CEO cho tất cả các hoạt động từ khâu đầu vào tới đầu ra.

+ Kiểm soát được rủi ro.

+ Phân tích được hiệu quả.

+ Luôn luôn đúng và đủ.

+ Sẵn sàng có trong mọi thời điểm.

+ Hỗ trợ tốt cho phân tích cạnh tranh & tất cả các yêu cầu khác ...

Kế toán là bộ phận hỗ trợ rất mạnh, là hậu phương để anh chị có thể thoải mái tung hoành ở ngoài thị trường, cũng là bộ phận tham mưu cho những chiến lược, kế hoạch và là hậu phương bảo vệ sự an toàn cho hệ thống. Vì thế anh chị cố gắng nghiên cứu chuyên nghiệp chút cho hoạt động kế toán nghen ^^.Đọc thêm: Chuyện nợ nần trong kinh doanh

loading...


Theo : Khong Minh - Group PTDNV