Vì sao một công ty có chiến lược tốt vẫn dễ dàng thất bại?

Một công ty có chiến lược tồi sẽ không thể thành công. Nhưng một công ty có chiến lược tốt vẫn dễ dàng thất bại. Đó là vì khả năng thực hiện chiến lược của Công ty không tốt.

Vì sao một công ty có chiến lược tốt vẫn dễ dàng thất bại?

Hoạch định chiến lược đã khó, thực hiện chiến lược cũng không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi phải tập trung quản lý liên tục. Phải đưa công ty về trạng thái có hệ thống, có cơ cấu tổ chức, có quy trình và kỹ năng con người, nguồn lực và sự tưởng thưởng phải hỗ trợ cho các mục tiêu chiến lược. Điều này tạo thành phương thức hoạt động của công ty.

Thực tế, việc thực hiện chiến lược của các công ty tại Việt Nam thường không thành công bởi lý do…lãng nhách. Đó là thất bại trong phối hợp liên kết giữa các phòng ban. Nếu một công ty có các trưởng phòng mà ai cũng xem mình là viên kim cương sáng lấp lánh thì công ty đó sẽ dễ dàng thất bại bởi các phòng ban không phối hợp liên kết được với nhau (Đọc thêm bài “Đừng là kim cương, hãy là đất sét”).

Để giải quyết vấn đề này, hãy thực hiện giao tiếp hiệu quả:

- Các trưởng phòng cần phải tham dự cuộc họp về xác định mục tiêu, soạn thảo kế hoạch hành động để thực hiện chiến lược công ty

- Mỗi phòng hoặc bộ phận cần lập ra một danh sách, có nội dung phòng mình cần phải phối hợp với phòng ban khác đối với công việc gì và tại thời điểm nào.

- Khi có nhu cầu cần hỗ trợ từ các phòng khác thì cần phải gửi yêu cầu sớm để các phòng khác kịp chuẩn bị, đừng để nước đến chân rồi mới nhảy.

Về phía lãnh đạo và quản lý công ty, cần cung cấp cho các trưởng phòng đủ nguồn lực để họ thực hiện nhiệm vụ của mình. Tránh việc giao nhiệm vụ mà không giao nguồn lực, giống như giao súng mà không giao đạn.

Nếu thiếu nguồn lực, các phòng ban sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của các phòng ban khác. Sự liên kết và phối hợp sẽ thiếu chặt chẽ và công ty sẽ bị rối tung lên và tất yếu sẽ dẫn đến thất bại.

Đọc thêm: Nếu không thể là tốt nhất thì hãy là duy nhất


loading...