Cảm ơn khổ đau

Khổ đau vừa giúp ta ý thức được cái gì là hạnh phúc, vừa giúp khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh thế nào, để ta có thể bộc lộ hết bản năng sinh tồn, chịu đựng tiềm ẩn của mình.

Cũng như nếu không bị đỗ vỡ , ta sẽ khó biết mình vốn rất sợ chia ly; nếu không bị thất bại, ta sẽ khó biết mình dễ bỏ cuộc, nếu không bị xúc phạm, ta sẽ khó biết rõ mức độ nóng giận của mình; nếu không bị lừa dối , ta sẽ khó biết mình rất dễ tổn thương; nếu không bị bỏ rơi, ta sẽ khó thấy được tính yếu đuối và dựa dẫm của mình.

Chính nhờ bản năng sinh tồn biểu hiện mà ta thấy rõ từng ngõ ngách sâu kín của phiền não tạo nên khổ đau cho ta.

Cảm ơn khổ đau


Biết ơn khổ đau, làm sự hiểu biết tình thương trong ta bừng nở. Ta có thể đi giữa thăng trầm của cuộc đời này một cách thong dong tự tại mà không còn lo sợ những nghịch cảnh bất ngờ.

Có thể nói tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy. Vì khổ đau vốn từ tâm sinh ra, mà cũng từ tâm diệt đi.

Trân trọng và biết ơn khổ đau đến với ta. Không oán hận, không trách hờn một ai cả, mà phải biết bao dung va tha thứ những người mang khổ đau đến cho ta. Bởi vì họ mang đến cho ta bản lĩnh, cho ta lớn mạnh hơn, can trường hơn sau khi vượt qua khổ đau.

Từ đó, ta biết cách điều chỉnh lại tâm thức và nếp sống của mình, sao cho hài hòa với cuộc đời để hướng đến một cuộc sống an vui hơn ở phía trước đang chờ đợi ta.

Đọc thêm: Gia vị của thành công