Tạo lập giá trị - Định vị chiến lược

Chiến lược được hiểu như một kế hoạch tổng thể nhằm hiện thực hóa các tuyên bố sứ mệnh, mục tiêu và hành động như thế nào để tận dụng phát huy được các lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu các bất lợi nhằm chuyển dịch tới những vị trí mong muốn mà các nhà quản trị sử dụng để mang lại giá trị cho khách hàng, khai thác thị trường thành công nhằm đạt được các lợi thế và những mục tiêu đề ra.

Định vị chiến lược – (Strategic Positioning) Một doanh nghiệp xác định rõ về sự lựa chọn chiến lược của mình theo hướng tạo giá trị khác biệt hóa hay chi phí thấp và việc doanh nghiệp thiết lập hoạt động nội bộ của mình để hỗ trợ cho việc tăng cường chiến lược là rất quan trọng. Xem đồ thị minh họa đường cong lồi trong đồ thị gọi là đường biên hiệu quả (Efficiency frontier). Đường biên hiệu quả cho thấy tất cả các vị trí khác nhau mà một doanh nghiệp có thể áp dụng theo hướng tăng giá trị sản phẩm (V) và hạ thấp chi phí (C) giả định các hoạt động nội bộ được thiết lập hiệu quả để hỗ trợ một ví trí cụ thể. Đường biên hiệu quả có dạng lồi bởi vì lợi nhuận giảm dần.

Tạo lập giá trị - Định vị chiến lược

Lợi nhuận giảm dần có nghĩa là khi một doanh nghiệp đã có một lượng giá trị đáng kể được tạo ra cho các sản phẩm mình cung cấp, tăng giá trị bằng một lượng tương đối nhỏ đòi hỏi tăng thêm chi phí đáng kể. Ngược lại cũng vậy, khi một doanh nghiệp đã có cơ cấu chi phí thấp, phải từ bỏ nhiều giá trị trong sản phẩm của mình để giảm chi phí. Xem ma trận lựa chọn chiến lược các doanh nghiệp: Hot, Gold, Big nằm ngoài đường biên hiệu quả, cho thấy rằng các hoạt động nội bộ được thiết lập tốt đối với chiến lược của họ và hoạt động hiệu quả.

Hot là doanh nghiệp điển hình cho sự thành công trong việc tạo lập giá trị, vừa có lợi thế về định vị chiến lược chất lượng cao và chiến lược dẫn đầu chi phí thấp.

Gold được định vị là doanh nghiệp dẫn đầu năng lực sản xuất, đại diện cho phân khúc khách hàng cao cấp, đang có lợi thế về sản phẩm có chất lượng cao nhưng đồng thời chi phí cũng cao nhất.
Big là điển hình cho chiến lược chi phí thấp, và đang có lợi thế rất tốt trong việc quyết định cấu trúc vốn và thực hiện quản lý chi phí của mình.

Old, Mad nằm bên trong đường biên hiệu quả cho thấy họ đang hiện diện ở nhóm hiệu quả rất thấp vừa không có lợi thế về sản xuất cũng như quản lý chi phí vậy các nhà quản lý của Old, Mad phải có động thái làm cải thiện thành tích của doanh nghiệp.

Khi ban quản trị quyết định vị trí mà một doanh nghiệp muốn được định vị về giá trị (V) và chi phí (C), thì việc thiết lập hoạt động phù hợp với chiến lược, và quản lý chúng một cách phù hợp để đảm bảo doanh nghiệp hoạt động trên đường biên hiệu quả là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không phải tất cả các vị trí trên đường biên hiệu quả đều khả thi chẳng hạn Gold phải tăng thêm rất nhiều chi phí để làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm, còn Big không thể tiếp tục dựa vào lợi thế chi phí thấp để tăng biên lợi nhuận.

Mục tiêu cót lõi của mô hình chiến lược cơ bản là để tối đa hóa khả năng sinh lời, một doanh nghiệp phải thực hiện ba điều sau: (1) Xác lập một vị trí trên đường biên hiệu quả khả thi và đảm bảo có đủ nhu cầu để hỗ trợ lựa chọn đó ; (2) thiết lập hoạt động nội bộ, như sản xuất, tiếp thị, logistics (hậu cần) hệ thống thông tin, nguồn nhân lực… để hỗ trợ cho vị trí đã lựa chọn; và (3) đảm bảo rằng sau đó doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức đúng tại chỗ để thực hiện chiến lược của mình.

Chiến lược, hoạt động và tổ chức của doanh nghiệp phải đồng nhất với nhau nếu muốn đạt được lợi thế cạnh tranh và đạt được khả năng sinh lời cao. Các hoạt động kinh doanh có tạo ra giá trị khác nhau mà doanh nghiệp thực hiện trong chuỗi giá trị các hoạt động chính: R&D, sản xuất, marketing và bán hàng, dịch vụ khách hàng…; Các hoạt động hỗ trợ hạ cơ sở hạ tầng doanh nghiệp như: hệ thống thông tin, logistics, nguồn nhân lực…

P/s Xin cám ơn các anh chị đã đọc bài.

Đọc thêm:  Ngăn ngừa rủi ro về thuế trong doanh nghiệp

Nguyễn Hoàngloading...