Mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là gì?

Tôi đã đặt câu hỏi này cho nhiều doanh chủ. Đa số trả lời (một cách thật thà) là tìm kiếm LỢI NHUẬN. Các giám đốc tài chính (và nhiều chuyên gia tài chính) cũng thường nói vậy. Các giám đốc chức năng khác cũng thường trả lời na ná - làm gì làm, cũng phải có lời, chứ hổng lẽ làm cho lỗ? Sự tranh cãi giữa giám đốc marketing và giám đốc tài chính cũng thường xoay quanh chuyện lời lỗ. Giám đốc tài chính luôn nhìn vào dòng cuối cùng (bottom line), tức dòng lợi nhuận sau thuế để đánh giá mọi hoạt động marketing; và trong nhiều trường hợp, các chương trình marketing bị ách tắc vì 2 chữ profit (lợi nhuận) mà giám đốc tài chính sử dụng như bảo bối để nắm quyền "phủ quyết".

Mục đích cuối cùng của doanh nghiệp là gì?

Ít ai hiểu được mục đích cuối cùng của doanh nghiệp KHÔNG PHẢI LÀ LỢI NHUẬN, tức không phải lấy doanh thu trừ chi phí xem còn lại bao nhiêu. Có lợi nhuận, nhưng giá trị cổ phiếu không tăng thì sao? Có nhiều công ty không có lời, thậm chí báo cáo lỗ, nhưng giá cổ phiếu vẫn tăng. Nếu là cổ đông, tức những đồng sở hữu công ty, bạn muốn giá cổ phiếu tăng hay giảm (cho dù công ty có lời)? Giá trị của công ty không chỉ nằm ở khía cạnh tài chính (lời, lỗ), dù tài chính là rất quan trọng. Giá trị công ty còn nằm ở nhiều khía cạnh khác như thương hiệu, khách hàng, nhân lực, công nghệ, hệ thống, tiềm năng phát triển... Thế cho nên mới có công cụ có tên là BSC - Balanced Scorecard (Thẻ cân bằng điểm), đánh giá nhiều khía cạnh của doanh nghiệp chứ không chỉ có tài chính.

Mà nếu chỉ đơn thuần chọn khía cạnh tài chính, mục đích cuối cùng của doanh nghiệp cũng không phải là lợi nhuận. Mục đích quan trọng hơn là tối đa hóa giá trị tài sản cổ đông (maximizing shareholder value). Nói nôm na, tài sản của cổ đông sẽ tăng lên mức tối đa mới là kỳ vọng của họ chứ không phải là việc công ty có lời nhiều.

Nghịch lý là các giám đốc marketing, chuyên gia marketing lại hiểu điều này hơn những người làm tài chính (tất nhiên không phải tất cả giám đốc tài chính đều chằm chằm vào lợi nhuận). Tối đa hóa giá trị tài sản cổ đông, chứ không phải lợi nhuận, là mối quan tâm hàng đầu của mỗi cổ đông. Ai đồng ý không?

Đọc thêm: Chiến lược doanh nghiệp và lý do thất bại ở Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Hữu Long - Group PTDNV
loading...