Sự đê hèn và ty tiện của trí thức Việt Nam

Trong vài năm nay tôi cho đi trí thức rất nhiều và đó là xu hướng Coursera cho đi free tất cả.

Trong việc cho đi tri thức trở ngại lớn nhất lại chính là những cây đa cây đề - những người vỗ ngực xưng danh vì cộng đồng nhưng thực chất chỉ là những con buôn tri thức kiếm tiền

Mẫu số chung của những con buôn tri thức kiếm tiền này là gì.

01- Xưng danh là làm vì cộng đồng

02- Tạo nhóm FaceBook và bắt đầu giả vờ cho đi trí thức nhưng bản chất là phục vụ các mục đích 01- kiếm tiền từ giáo dục 02- xây dựng thanh thế để mưu cầu việc khác ví dụ xin tài trợ etc.

Sự đê hèn và ty tiện của trí thức Việt Nam

Những cá nhân buôn tri thức này thường rất sợ những người như tôi cho tri thức vì

01- Tri thức của họ ít khi có người cho đi những tri thức họ đang kiếm tiền thì sẽ ảnh hưởng tới nồi cơm của họ

02- họ sợ những người như tôi lôi kéo tranh dành ảnh hưởng với họ về các member trong nhóm

và họ có chung một động thái là xóa bỏ ngăn chặn nguồn tài liệu free từ những người như tôi thông qua các hoạt động như quy định, quy chế kiểm duyệt post bài

Chúng ta đã đi chậm sau thế giới hàng chục năm. những trí thức đàn anh vẫn mang sự ty tiện bỉ ổi cá nhân đó thì làm sao cộng đồng trẻ có thể phát triển được.

Tuy nhiên nhờ FaceBook để vạch mặt rõ ràng và cụ thể tất cả những bọn con buôn trí thức này.

Đọc thêm: Giáo dục và sự phân biệt

Tác giả:  Vũ Tuấn Anh
loading...