Ngày hôm nay của tôi và bạn?

Một ngày thật sự có ý nghĩa và giá trị . Khi nghe các Anh chia sẻ rất tận “ Tâm “ những kiến thức kinh doanh từ chính các Anh , cảm xúc như được trải qua từng giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp “Doanh Nhân” của các Anh . Tất cả những kiến thức đó được chia sẻ rất rõ ràng , xúc tích qua hai nội dung chính là “ Chiến Lược “ & “ Quản Trị “.

Ngày hôm nay của tôi và bạn?


+ CHIẾN LƯỢC :

- Giá trị gia tăng cho xã hội , cộng đồng & tạo giá trị giá tăng cho các nhà đầu tư . [DN . Trần Bá Dương ]
- Góp phần đóng thuế đầy đủ . Góp phần đẩy mạnh sự phát triển của đất nước . [DN . Trần Bá Dương ]
- Xem xét nghiên cứu ngành nghề nào phù hợp với mình , là thế mạnh của bản thân & doanh nghiệp . Cơ sở dựa vào xu thế thời cơ , từng bước chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa ra thị trường [ DN . Trần Kim Thành ]
- Nhưng không thể nào thiếu sự quyết tâm cộng với ý chí mãnh liệt , ngoài ra không thể thiếu Tiền “ Nguồn lực tài chính “ [DN. Đặng Văn Thành]
- Chiến lược ở đây của chúng ta . Chính là chiến lược không gò bó , có như vậy mới có sự chuyển biến thích ứng linh hoạt với thị trường và công ty . [DN . Trần Bá Dương ]
- “ Rút lui “ được coi là một chiến lược . “ Rút lui ” để dồn công sức & chi phí cho một chiến lược mới thành công phát triển hơn . [ DN . Trần Kim Thành ]
- “ Nếu có kiếp sau , thì Tôi vẫn chọn làm Doanh Nhân “ Kinh doanh luôn có rủi ro và rủi ro là trong sự cho phép , chấp nhận sự rủi ro . [DN. Đặng Văn Thành]
- Không có sự thất bại ! Tất cả chỉ là phép thử cho Thành Công [DN . Trần Bá Dương ]

+ QUẢN TRỊ :

- Khi bước đầu khởi nghiệp , chưa có tiền và chưa có danh tiếng để thu hút người tài . Thì phương án “ Có thứ gì xài thứ đó “ Ví von như câu “ Dụng Nhân như dụng Mộc “[DN . Trần Bá Dương ]
- Phải dành thời gian và tiền bạc cho việc giữ người tài . [ DN . Trần Kim Thành ]
- Lựa chọn nhân sự có thể dựa trên 2 yếu tố “ Trí & Tâm “ . Nếu có ưu tiên sự lựa chọn thì sẽ chọn người có “ Tâm “ . Còn những thứ khác như kinh nghiệm hay năng lực sẽ đào tạo sau . [ DN . Vũ Minh Trí ]
- Nhân sự chiếm hơn 50% sự thành công của doanh nghiệp [DN . Trần Bá Dương ]

Sau tất cả những chia sẻ thật nhất ! Tất cả các Anh không ai nói ai , đồng lòng bộc lộ sự trăn trở về nền nông nghiệp của nước nhà .

Với mong muốn đem lại nông sản sạch & có chất lượng thật tốt cho người dân & tương lai xuất khẩu mạnh mẽ nông sản Việt Nam ra thế giới .

Bằng tất cả sự chuẩn bị tiềm lực tài chính & cái “ Tâm “ của người Doanh Nhân Việt Nam.

Đọc thêm: Khi mới quyết định khởi nghiệp thì ai cũng hào hứng, khí thế bừng bừng, luôn sẵn sàng xông pha trận mạc

Trần Trí Thanh - Architect Interior
CEO and Founder : ANP Interior Design
loading...