Chúng ta là ai? Chúng ta đang đi đâu?

Mọi người hay tranh luận: Chiến lược (strategy) , Tầm nhìn (vision) , Sứ mệnh (mision), Giá trị cốt lõi (core values) có trước hay Hoạt động Kinh Doanh (Sales-Market) có trước... Đề tài này tốn cả tấn giấy mực rồi, nhưng thực ra vấn đề này là sự tranh cãi: "chúng ta là ai và đang làm gì" lại đúng hơn. Đây là sự tranh cãi không cần thiết vì nó là hệ quả không làm đúng từ đầu của việc chuẩn bị 1 kế hoạch thương hiệu - kinh doanh bài bản.

Chúng ta là ai? Chúng ta đang đi đâu?


Để trả lời cho câu hỏi: Chúng ta là ai và đang đi đâu?

Việc cần làm trước hết là xây dựng bản sắc và văn hóa doanh nghiệp thông qua bộ nhận diện thương hiệu (CIP: Corporate Identity Programme) vì 1 bộ CIP thành công sẽ là chìa khóa quan trọng giải quyết được vấn đề kinh doanh cũng như các kế hoạch truyền thông marketing của thương hiệu.
Tại sao tôi lại đề cao bộ nhận diện thương hiệu cùng mọi người đến vậy, trong khi có rất nhiều công ty hoạt động nhiều năm liền với doanh số hàng chục tỷ hàng năm mà không cần đến 1 bộ nhận diện thương hiệu đúng bài bản. Tôi có thể trả lời với các bạn rằng đấy chỉ là 1 số ít thành công không mang tính nhân bản, nên chúng ta bỏ qua điều này nhé. Việc xây dựng 1 bộ nhận diện thương hiệu cần trải qua nguyên cứu chi tiết và CIP phải chứng minh rõ ràng được các giá trị thương hiệu muốn truyền tải - 6 bước để nghiên cứu và đánh giá một CIP cần trải qua:
1- Đánh giá và nghiên cứu Thương Hiệu (Brand)
2- Định vị doanh nghiệp và thương hiệu (Corporate/Brand Positioning)
3- Cấu trúc doanh nghiệp và thương hiệu (Brand Architecture)
4- Sáng tạo bản sắc nhận diện (Identity Design Creation - Lý tính)
5- Tiêu chuẩn hóa nhận diện doanh nghiệp và thương hiệu trên mọi phương tiện truyền thông.
6- Sáng tạo phong cách doanh nghiệp và thương hiệu (Corporate/Brand Manual Creation -CIM - Cảm tính )

6 bước trên là việc hết sức cần thiết để:
- CIP là sự nhận diện bằng hình ảnh về triết lý của tổ chức và văn hoá doanh nghiệp.
- CIP chứa đựng toàn bộ các cảm xúc tổng hợp của các bên liên quan đối với tổ chức và thương hiệu.
- CIP đảm bảo sự kết hợp của bản sắc doanh nghiệp và thương hiệu trong mọi hình thức hay phương tiện truyền thông tại khu vực, quốc gia và trên thế giới.

Nghiêm trọng rồi đấy phải không ?
Chúng ta đi đâu, làm gì cũng phải chuẩn bị cho mình một hình dạng phù hợp chứ ?

Đọc thêm: Cứ từ từ, rồi chúng ta sẽ nhận ra!

Lương Huỳnh Minh Vy
Công ty Anh Huyện Việt Nam
loading...