8 lý do tuyệt vời khi cho đi tri thức

Tại sao tôi lại chọn cho đi tri thức
Cho để nhận nói thì rất dễ nhưng là m thì rât khó. Sau 8 năm cho đi sau đây là những trải nghiệm của tôi khi cho đi tri thức:

8 lý do tuyệt vời khi cho đi tri thức

1-Chẳng bao giờ vơi : tri thức khác tiền – bạn có thể cho đi cả triệu người mà tri thức vẫn còn nguyên, hay nói cách khác nồi cơm tri thức luôn luôn đầy .

2-Người nhận phải làm : khác với cho tiền và vật chất , người nhận tri thức phải hành động thì mới có kêt quả và không thể ăn sẵn như vật chất tiền tài

3-Kích hoạt người nhận : người nhận phải kích hoạt những thứ khác để cùng tri thức hướng tới thành công, thông qua nhận tri thức, người nhận đã bắt đầu tự hoàn thiện mình

4-Sự kiên nhẫn: cho trí thức là cho cần câu và nó bắt người nhận phải kiên nhẫn thự chiện trong thời gian dài mới ra kết quả

5-Liên tục học hỏi: người cho tự làm rỗng ruột tri thức của mình và đó là phương pháp tự bắt mình phải học tập phải nâng cấp để có thể cho đi mãi mãi

6-Người nhận có thể cho tiếp : người nhận sử dụng tri thức xong không mất đi mà còn dùng nó để lan tỏa tiếp tri thức cho xã hội ngày càng khai sáng dân trí

7- Là đòn bẩy hiệu quả nhất : Tri thức là đòn bẩy hiệu quả nhất thúc đẩy những nguồn lực và kết hợp nguồn lực tạo ra những sự đột phá

8- Cộng hưởng : cộng đồng những người cho và nhận tri thức có thể cùng nhau ngồi lại để cộng hưởng tạo ra giá trị mới

VÀ đó là lý do tôi quyết định để dành phần  đời của mình cho phụng sự cho đi tri thức tới toàn bộ lao động trẻ và sinh viên tại Việt Nam.

Đọc thêm: Đừng tự đóng cánh cửa hy vọng của mình

Tác giả:  Vũ Tuấn Anh
loading...