Sức ép có lợi và sức ép có hại

Con người cần tiến bộ, cần phát triển đều cần điều kiện là thử thách, đều cần sức ép phù hợp với mình để có cơ hội rèn luyện vươn lên. Gọi là sức ép tốt.
Khi thiếu hụt không có sức ép, thử thách, đó chúng ta đều bị dừng lại hay bị thụt lùi.
Khi sức ép thử thách không phù hợp, bị sai,...thì chúng ta sẽ bị dừng lại, bị thụt lùi. gọi là sức ép xấu
Vì vậy sức ép tốt, thử thách tốt là rất cần thiết. Ai có sức ép tốt là may mắn là cần thiết, là đáng quý trọng.

Sức ép có lợi và sức ép có hại

Vì vậy sức ép xấu, thử thách xấu là rất cần tránh, cần bỏ. Ai có sức ép xấu là rủi ro, là cần tránh đi, là cần bỏ đi.
Chỗ khó nhất tạo sức ép thử thách tốt với người này lại là xấu với người kia. Làm cho khó áp dụng đại trà trên nhiều đối tượng, mà cần phân loại theo từng cá nhân riêng lẻ.
Chỗ khó nhất tạo sức ép thử thách tốt trong giai đoạn, thời gian này lại có thể là Xấu trong giai đoạn thời gian khác cho từng cá nhân riêng lẻ.
Chỗ khó nhất là một sức ép thử thách có thể gây ra hai tác dụng ngược nhau trên một cá nhân. Sức ép là tốt gây kết quả ích lợi về mặt này cho cá nhân lại có thể gay tổn hại mặt khác cho cá nhân đó.
Chỗ hay nhất của một con người Thông minh khi gặp thử thách, gặp sức ép Xấu ...sẽ dùng hiểu biết khéo léo biến sức ép Xấu thành sức ép Tốt. Luôn luôn biết tạo sức ép Tốt hàng ngày cho mình phát triển nhanh nhất, ích lợi nhất.
Lời bàn :
Muốn tiến bộ , phát triển chúng ta cần hiểu biết chọn lọc đúng sức ép sao cho là loại Tốt áp dụng vào đúng người, đúng thời điểm… để có kết quả tốt.
Vì vậy khi sức ép tạo có lẫn cả Tốt và Xấu đồng thời xảy ra, ta cần so sánh cụ thể giữaTốt và Xấu định lượng kết quả có ich lợi nhiều hơn, lâu dài hơn mới nên làm.
Vì vậy khi một người hay, người bạn tạo sức ép Tốt cho chúng ta… ta nên nhận ra, nên vui mà đón nhận. Cúng ta không nên khó chịu, tức giận, tránh né sức ép Tốt đó.
Vì vậy có người dốt, kẻ kém gây sức ép Xấu cho chúng ta… ta nên tránh đi, nên xả bỏ.

Đọc thêm: Sức mạnh của việc đặt mục tiêu cho cuộc đời mình

Tác Giả: Trần Phú Hải
loading...