Làm sao để đo lường năng lực lãnh đạo?

* Đứng ở góc độ là 1 Doanh Chủ, một nhà lãnh đạo, việc than trách nhân viên, giới trẻ lười biếng, thụ động, yếu kém, thiếu nhiệt huyết, dễ bỏ cuộc .... là điều vô nghĩa. Thay vào đó, hãy giành thời gian, tâm sức để tìm giải pháp cho vấn đề, chúng ta cần làm gì trong bối cảnh đó.

** Theo số liệu khảo sát của 1 nghiên cứu chỉ ra rằng: "Một nhân viên được truyền cảm hứng, động lực có Năng Suất làm việc CAO HƠN 40%, khả năng nghỉ việc THẤP HƠN 87%"

==> Rõ ràng, chúng ta có thể tiết kiệm được 40% chi phí nhân sự, 87% phí tuyển dụng đào tạo, đồng thời hạn chế các rũi ro khác khi thay đổi nhân sự.
Năng suất cao hơn cao hơn, đội ngũ ổn định hơn còn là một lợi thế cạnh tranh không hề nhỏ.

Làm sao để đo lường năng lực lãnh đạo?

*** Trước hết chúng ta cần có câu trả lời cho 5 câu hỏi:
1. NLLĐ được cắt nghĩa như thế nào? NLLĐ bao gồm những khía cạnh nào? chi tiết từng biểu hiện của NLLĐ là gì?
2. NLLĐ có bao nhiêu cấp độ? NLLĐ của Team leader khác với CEO như thế nào?
3. Chúng ta có chắc chắn là mình có NLLĐ tương xứng với vị trí, vai trò của mình?
4. Làm thế nào để đánh giá, đo lường được NLLĐ của bản thân chúng ta và đội ngũ?
5. Làm sao chúng ta nhận biết rõ được: cần rèn luyện, trau dồi thêm những gì để hoàn thiện NLLĐ của mình?

**** Theo Tổ chức M... - ( Tổ chức tư vấn quản trị có trụ sở London)- thì NLLĐ toàn diện được chia làm 6 nhóm năng lực nhỏ sau:
I. Năng lực Lập Kế Hoạch, Tổ Chức & Điều Phối.
II. Quản lý Công việc và Dự Án.
III. Giao Tiếp & Cộng Tác.
IV. Thể hiện Tầm Vóc, Hình Ảnh Người Lãnh Đạo
V. Quản lý Con Người & Kết Quả Công Việc.
VI. Quản lý Sự Thay Đổi.

**** Tổ chức M.... cũng chia NLLĐ thành 5 cấp độ:
1. BASIC --> 2. EXECUTION --> 3. OPERATIONAL --> 4. TACTICAL
--> 5. STRATEGIC.

***** Phần 1: BASIC - với các nhóm năng lực được định nghĩa, đo lường bởi các biểu biểu hiện sau:

I. NĂNG LỰC LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC & ĐIỀU PHỐI.
1. Luôn giám sát tiến độ công việc so với các thời hạn/chỉ tiêu đã đồng thuận và chủ động đưa ra ý kiến phản hồi.
2. Chủ động thực hiện bổn phận, nhiệm vụ, hoạt động đã được giao kể cả các nguồn lực và hệ thống đã được giao phó.
3. Sử dụng các biện pháp thích hợp, bao gồm báo cáo lên cấp cao hơn trong trường hợp có các sự cố vượt khỏi phạm vi trách nhiệm được giao
4. Tham gia tích cực, (lắng nghe và đóng góp ý kiến)vào các cuộc họp của nhóm và các cuộc họp khác của Công ty

II. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC VÀ DỰ ÁN.
5. Thể hiện tinh thần làm chủ công việc: chịu trách nhiệm đối với các nhiệm vụ, hoạt động, các nguồn lực và hệ thống được giao phó
6. Ưu tiên các hoạt động và hành động theo mục tiêu công việc được giao và hợp tác chặt chẽ với giám sát trực tiếp
7. Thực hiện các công việc đúng theo thỏa thuận hoặc cam kết với người khác. Có hành động cần thiết để bảo đảm đáp ứng các mục tiêu công việc được giao"
8. Tự giám sát hiệu quả công việc và chủ động đưa ra các phản hồi và báo cáo lên cấp cao hơn khi cần thiết
9. Nỗ lực không ngừng để làm việc tốt hơn

III. GIAO TIẾP & CỘNG TÁC:
10. Lắng nghe một cách tích cực, khách quan và kiểm tra sự thông hiểu của bản thân với thông tin người khác truyền đạt.
11. Trình bày thông tin một cách rõ ràng và súc tích bằng lời nói.
12. Trình bày thông tin một cách rõ ràng và súc tích bằng văn bản.
13. Giao tiếp cởi mở, thân thiện với tất cả mọi người, thể hiện sự quan tâm và tôn trọng.
14. Hỗ trợ và làm việc hòa hợp với những người khác hướng đến lợi ích, thành công chung của tổ chức
15. Khi cần thiết hoặc được yêu cầu, thì sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người khác trong tổ chức

IV. THỂ HIỆN TẦM VÓC/HÌNH ẢNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO:
16. Nhận thức đầy đủ về vai trò và trách nhiệm của bản thân trong công ty
17. Bảo đảm có hoặc chủ động rèn luyện, trau dồi các khả năng cần thiết để làm việc hiệu quả
18. Cân nhắc các hậu quả xảy đến cho bản thân và tổ chức trước khi hành động
19. Tương tác tích cực với những người đồng nghiệp ngang cấp.
20. Thể hiện bản thân là một cá nhân đáng tin cậy
21. Liên tục tìm cách để hoàn thiện, phát triển bản thân

V. QUẢN LÝ CON NGƯỜI VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:
22. Bảo đảm bản thân và những người khác trong phạm vi quản lý tuân thủ, làm đúng các thủ tục và quy định của công ty.
23. Đảm bảo các hoạt động được thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời trong phạm vi công việc/ chức năng
24. Luôn theo dõi và đánh giá hiệu quả công việc của bản thân và nhóm của mình so với các mục tiêu, chỉ tiêu đươch giao.
25. Hiểu được các yêu cầu năng lực cần thiết phải có để thành công trong vai trò hiện tại
26. Công nhận công sức của những người khác và đưa ra ý kiến phản hồi có tính xây dựng.

VI. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI:
27. Xác định bối cảnh, nhu cầu và chấp nhận để thay đổi
28. Tập trung đến các điểm chính và các tác động, ảnh hưởng của sự thay đổi đến chức năng và hiệu quả công việc của bộ phận và công ty
29. Gợi mở và sẵn sàng thảo luận về các quan điểm đối với sự thay đổi
30. Cộng tác để thực hiện các thay một cách hiệu quả nhất.

****** Dùng công cụ STAR Evidences để đánh giá từng biểu hiện. Khi có 1 biểu hiện không đạt hoặc chưa rõ ràng thì sẽ phân tích sâu hơn biểu hiện đó và lập các kế hoạch hành động để cải thiện đúng biểu hiện chưa đạt này.

Đọc thêm: Làm tướng - kỹ năng quan trọng nhất là gì?

Tác giả:

loading...