Khái niệm chi tiết về tài sản vô hình

Hiện nay hơn 70% giá trị định giá trên thị trường của 1 công ty dựa vào tài sản vô hình.
Ví dụ công ty Táo cắn dở thì tài sản, nhà máy, thiết bị, các tài sản lớn nhất của thời đại tiền công nghiệp, chỉ đáng giá 15 tỷ USD trong tổng tài sản 400 tỷ USD của tập đoàn này, tương ứng 4%.

Khái niệm chi tiết về tài sản vô hình

Tài sản vô hình của công ty được mô tả là khả năng của nhân viên công ty trong việc làm hài lòng nhu cầu của khách hàng. Gồm 3 loại chính
- Nguồn nhân lưc: kiến thức, kỹ năng, thái độ.
- Nguồn lực về thông tin: hệ thống, dữ liệu, mạng lưới thông tin.
- Nguồn lực về tổ chức: văn hóa, sự lãnh đạo, tính tập thể.

Tài sản vô hình có các tính chất sau:

- Tạo giá trị một cách gián tiếp
Hiếm khi tác động trực tiếp vào kết quả tài chính như tăng doanh thu, giảm giá thành, nâng cao lợi nhuận.
Giá trị vô hình không thể trực tiếp tác động vào tài chính mà phải thông qua các yếu tố nội bộ và yếu tố khách hàng để tác động lên yếu tố tài chính.
Ví dụ nếu công nhân của công ty dệt may tuân thủ theo hệ thống just in time thì khi đó trong quản lý vận hành sẽ tăng khả năng giao hàng đúng hẹn cho khách hàng. Từ đó làm cho khách hàng hài lòng với dịch vụ của công ty chúng ta và khách hàng sẽ quay trở lại đặt hàng tiếp. Dẫn đến sẽ tăng doanh thu tài chính.

- Giá trị phụ thuộc vào bối cảnh
Tùy vào chiến lược của công ty đưa ra sẽ quyết cách thức giá trị của tài sản vô hình sẽ gắn kết với chiến lược đó.

Ví dụ nếu một công ty đưa ra chiến lược dẫn đầu về sản phẩm thì công ty đó phải chú trọng vào quy trình đổi mới để có thể luôn tạo ra được nhiều sản phẩm mới có giá trị khác biệt. Do đó công ty phải tập trung vào nguồn lực con người đặc biệt là phát triển team R&D và hệ thống IT để có thể cập nhật được dữ liệu và xử lý được số liệu lớn để từ đó tạo ra nhiều sản phẩm mới đem lại giá trị cho khách hàng.

- Giá trị có tính tiềm năng
Tất cả các tài sản vô hình đều phải thông qua các quy trình nội bộ (quản lý vận hành, quản lý khách hàng...) để chuyển hóa thành tài sản hữu hình.
Ví dụ hệ thống CRM là hệ thống IT để quản lý khách hàng. Dựa vào hệ thống CRM chúng ta sẽ quản lý tốt khách hàng từ nhu cầu, lịch sử mua hàng của khách hàng, sinh nhật của khách hàng... để từ đó chúng ta có thể chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất. Khi đó khách hàng có khả năng sẽ quay lại sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty chúng ta, tăng doanh thu là những con số hữu hình.

- Các tài sản phải được kết hợp lại

Giá trị từ tài sản vô hình xuất hiện khi được kết hợp hiệu quả với những tài sản khác kể cả vô hình lẫn hữu hình.
Ví dụ trong chiến lược quản lý đổi mới nếu không liên kết chiến lược quản lý với các yếu tố về nhân lực và thông tin thì khó có thể hoàn thành chiến lược. Nên các yếu tố này phải được gắn kết lẫn nhau.

Đọc thêm: Bán tài sản ảo trong chiến lược tài chính

Tác giả: Phạm Thanh Toàn
loading...