5 Rối loạn chức năng ở một nhóm lãnh đạo

Một tập thể, một team sẽ không mạnh, sẽ làm việc không hiệu quả khi họ mắc những chứng bệnh, gọi là 5 rối loạn chức năng của đội ngũ/team lãnh đạo, chi tiết như sau:

5 Rối loạn chức năng ở một nhóm lãnh đạo

Rối loạn số 1: Thiếu sự tin tưởng
Khi các thành viên trong nhóm không tin tưởng lẫn nhau, họ ngại giao tiếp một cách trung thực và cởi mở. Vì sợ bị phạm sai lầm, sợ bị công kích trong tập thể, họ giấu suy nghĩ và cảm xúc thật sự của mình. Họ không muốn chịu trách nhiệm về nỗi những sai lầm. Khi các thành viên trong nhóm không thực sự cởi mở và giao tiếp một cách trung thực với nhau, họ không thể xây dựng một nền tảng cho sự tin cậy – một yếu tố sống còn của tinh thần làm việc đồng đội.

Rối loạn số 2: Sợ xung đột.
Khi các thành viên của nhóm không tin cậy lẫn nhau, họ ngại đối đầu với nhau. Vì sợ xung đột, họ phải giấu suy nghĩ và không trao đổi thẳng thắn với nhau. Vì thế họ không có khả năng tạo ra và tham gia vào những cuộc trao đổi, tranh luận có tính chất xây dựng. Những cuộc thảo luận chỉ bàn vào những chuyện bề ngoài. Những ý tưởng do các thành viên đưa ra mặc dù không hoàn hảo nhưng không được các thành viên khác mổ xẻ, có ý kiến phản biện, và vì thề hầu hết đều được thông qua. Do đó, tính hiệu quả của nhóm thấp.

- Rối loạn số 3: Thiếu cam kết.
Thay vì thổ lộ ý kiến của mình qua các cuộc tranh cải một cách thẳng thắn, trung thực, và cởi mở, các thành viên tham gia các bước của cuộc họp một cách thụ động. Họ không đấu tranh cho giải pháp tối ưu. Họ không nắm bắt được cơ hội tăng trưởng cho tổ chức.

- Rối loạn số 4: Lẩn trách trách nhiệm.
Khi các thành viên không tin tưởng lẫn nhau, không tranh luận vấn đề một cách cởi mở, và không cam kết trách nhiệm, họ sẽ lẩn tránh, từ chối trách nhiệm. Họ không chịu trách nhiệm cá nhân, và không gán trách nhiệm cho những thành viên khác. Những chương trình hành động của nhóm vì thế sẽ không đi vào trọng tâm vấn đề, không đạt đúng mục tiêu của tập thể.

- Rối loạn số 5: Không tập trung vào mục tiêu.
Thay vì theo đuổi mục tiêu của tập thể, các thành viên của nhóm theo đuổi những mục tiêu cá nhân; chẳng hạn như cái tôi, sự tính toán cá nhân, danh tiếng bản thân, hay những mục tiêu của phòng.


Đọc thêm: Nghề quản trị - đam mê và thách thức

Thân ái
Lâm Minh Chánh
Tổng Giám độc công ty Đầu tư Thiên thần LMC
loading...