Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng hai, 2013

Các món uống ngon

Lichi Yoghurt Ingredients - 25ml syrup Monin Lichi - 60ml Yoghurt long thành - 45ml Fresh Milk cách làm: Method: Shake all ingredients with ice. Glass: Tall glass. Garnish: Whipping Cream. Passion kiwi Yoghurt Ingredients - 15ml Monin passion syrup - 15ml Monin Kiwi syrup - 60ml Yoghurt long thành - 45ml Fresh Milk cách làm: Method: Shake all ingredients with ice. Glass: Tall glass. Garnish: Whipping Cream. Kiwi Yoghurt Blend Ingredients - 30ml Monin kiwi puree - 20ml orange juice - 60ml Yoghurt - 60ml Fresh Milk - 20g frappu powder -Cách làm: Method: blend all ingredients with ice. Glass: Tall glass. Garnish: Whipping Cream. Berry Yoghurt Blend Ingredients - 30ml Monin Strawberry puree - ½ banana fruit - 60ml Yoghurt - 60ml Fresh Milk - 20g frappu powder - Cách làm: Method: blend all ingredients with ice. Glass: Tall glass. Garnish: Whipping Cream. Lần sau mình sẽ bổ sung thêm: